Príprava pred TK

 

STK vykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu :

 

STK nevykoná technickú a/alebo emisnú kontrolu AK:

 

Pred začatím technickej a/alebo emisnej kontroly musí prevádzkovateľ alebo vodič vozidla predložiť doklady:


 


 

 

Povinná výbava podľa kategórií vozidiel