Cenník

TKEKSPOLU v €
Motocykel kategória L35,00 €35,00 €
Osobné Bez-kat (M1,N1)40,00 €35,00 €75,00 €
Osbné Rkat, Diesel (M1,N1)40,00 €35,00 €75,00 €
Osobné OBD (DIesel, R-kat) (M1,N1)40,00 €35,00 €75,00 €
Osobné + LPG (M1, N1)45,00 €35,00 €80,00 €
Nákladné N2, N3, M2, M3, Traktor nad 40km, PS65,00 €50,00 €115,00 €
Príves O2 + príves traktorový do 1,5 t.30,00 €30,00 €
Príves O3-O4, traktorový nad 1.5 t.45,00 €45,00 €
Traktor nad 40km / 1.hod.
Traktor do 40km / 1 hod.65,00 €65,00 €130,00 €
Autobus (M2, M3)65,00 €50,00 €115,00 €
Zváštna TK F - značky100,00 €100,00 €
Zvláštna TK - osobné (M1, N1) ; (O1-O4)20,00 €20,00 €
Zvláštna TK - nákladné (M2, N2)30,00 €30,00 €
Administratívna kontrola15,00 €15,00 €30,00 €
Opakovaná TK - (M1, N1); (O1 - 2)20,00 €20,00 €
Opakovaná TK - Traktor30,00 €30,00 €
Opakovaná TK - (N 2-3, M 2-3)30,00 €30,00 €
Opakovaná TK - (O 3-4, R 3-4)30,00 €30,00 €

 

 

TKEKSPOLU v €
Osobné R-kat., Diesel, Bez-kat - DOVOZ40,00 €35,00 €75,00 €
Osobné OBD (Diesel, R-kat) - DOVOZ40,00 €40,00 €75,00 €
Osobné LPG - DOVOZ45,00 €40,00 €85,00 €
Motocykel TK - DOVOZ35,00 €35,00 €
O2- príves TK - DOVOZ35,00 €35,00 €
O3-O4 - príves TK - DOVOZ50,00 €50,00 €
Traktor, PS, - DOVOZ65,00 €65,00 €130,00 €
Nákladné (N2-N3, M2-M3) - DOVOZ65,00 €50,00 €115,00 €
Nízkoemisná plaketa20,00 €20,00 €